Regulamin

Przyjazd
Wyjazd
2

Dorośli

bez dzieci
Dorośli
dziecko
dziecko
Wybierz
Rezerwacja
Wyczyść
Wybierz datę przyjazdu
 

Regulamin

W trosce o zapewnienie Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu w Apartamentach Baltia, prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie poniższego regulaminu.

 

1. Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 w dniu przyjazdu do godziny 11.00 w dniu wyjazdu.

2. Odbiór kluczy do Apartamentu następuje w Apartamencie po wcześniejszym ustaleniu z obsługą konkretnej godziny przyjazdu

3. Należność za pobyt regulowana jest przez Gościa w formie przedpłaty na konto po dokonaniu rezerwacji.
W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w rezerwowanym przez Gości terminie, należność za całość pobytu nie ulega zmianie.

4. Podczas meldowania w Apartamencie pobierana jest kaucja na poczet ewentualnych uszkodzeń i zniszczeń lub zagubienia kluczy/ karty do sali fitness. Kaucja jest zwracana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu stanu Apartamentu i zwrocie kluczy oraz karty do sali fitness

5. Procedura zameldowania wymaga okazania przez Gościa dokumentu ze zdjęciem. Baltia zastrzega sobie prawo do odmowy wydania klucza do pokoju i przyjęcia Gościa, który:

  • nie posiada ważnego dokumentu lub nie chce okazać dokumentu
  • znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
  • podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin
  • nie opłacił całej kwoty za rezerwację Apartamentu

6. Ilość osób zajmujących Apartament nie może być większa niż ustalona podczas rezerwacji.
Za każdą dodatkową osobę spoza rezerwacji pobierana będzie opłata w wysokości 30% ceny podstawowej za dobę.
Każdy Apartament przystosowany do odpowiedniej liczby Gości (opis Apartamentów) i ta liczba Gości nie może być przekroczona.

7. Goście wynajmujący Apartament nie mogą przekazywać Apartamentu innym osobom nawet, gdy nie upłynął termin, za który została uiszczona opłata.

8. W Apartamentach Baltia w godzinach od 22.00 do 6.00 obowiązuje cisza nocna.
Zachowanie osób korzystających z usług naszego obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Obiekt może odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

9. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia w Apartamencie lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
Opłata za zagubienie kluczy lub karty do sali fitness wynosi 300 złotych.

10. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach świeczek, grzałek, żelazek i innych podobnych , niestanowiących wyposażenia pokoi.
Przed wyjściem z Apartamentu prosimy o zamknięcie drzwi na balkon, wyłączanie światła i wszelkich urządzeń elektrycznych.

11. Każdorazowo opuszczając Apartament Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi wejściowych do Apartamentu. Zarządca Apartamentów Baltia nie odpowiada za pozostawione rzeczy na terenie całego obiektu.

12. W apartamencie bezwzględnie zabrania się palenia tytoniu, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych. Klient nie przestrzegający tego zakazu zostanie obciążony opłatą w wysokości 500 zł, stanowiącą równoważność kosztów prania tapicerek i usługi odświeżania Apartamentu.

13. Wszystkie dzieci powinny znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i/lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.

14. Parking na terenie osiedla jest bezpłatny, niestrzeżony i dostępny dla wszystkich mieszkańców osiedla w związku z tym Zarządca Apartamentów Baltia nie gwarantuje wolnego miejsca parkingowego wszystkim Gościom.
Nie ponosi też odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na parkingu oraz rzeczy w nich znajdujące się.
Możliwe jest wynajęcie miejsca garażowego za dodatkową opłatą po wcześniejszej rezerwacji miejsca jednak Zarządca Apartamentów Baltia nie gwarantuje możliwości wynajęcia garażu wszystkim Gościom.

15. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub usterek konieczny jest niezwłoczny kontakt obsługą Apartamentów pod numerem telefonu 792 592 596

16. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na wskazany przez niego adres na jego koszt.
W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji zostaną złożone w depozycie i przechowane przez 1 tydzień.

Zapoznanie się z powyższym regulaminem jest obowiązkiem każdego z Gości. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od przestrzegania zasad w nim zawartych.

Dziękujemy i życzymy udanego urlopu

Baltia Apartamenty Kołobrzeg